Archive for the 'Filipino' Category

CARP

• January 17, 2011 • Leave a Comment

Alamat kung bakit Sinungaling ang mga Lalaki, Alamat ng Santon at ang Alamat ng salitang Apir!

• January 11, 2011 • Leave a Comment

Post Cards :)

• October 16, 2010 • Leave a Comment

Elemento ng Desisyon

• October 1, 2010 • Leave a Comment

The Finest Country in the World

• August 21, 2010 • Leave a Comment

Ampon ng Bayan

• August 2, 2010 • Leave a Comment

Pitong Natatanging Kaugaliang Pilipino na Magandang Malaman

• July 8, 2010 • Leave a Comment